Betong/mur

Porebetong

Porebetong er et varmeisolerende, bærende, ubrennbart og lydisolerende materiale som egner seg til bygging av murhus, næringsbygg, leiligheter, massive yttervegger, skillevegger, brannvegger mm.

Under fremstillingen dannes porebetongstrukturen med små luftfylte bobler som øker volumet opptil fem ganger. Produktene fremstiles med forskjellig densitet for å tilfredsstille de isolerende og stabiliserende egenskapene etter dagens forskrifter. Massive bygg i porebetong er en rasjonell og økonomisk byggemetode som oppfyller dagens energikrav og passivhusstandard. Dagens byggeforskrifter og krav til tetthet i vanlige boliger er satt til lik eller mindre enn tre luftsomsetninger per time. Tetthetsmålinger av bygninger av porebetong viser enda lavere lekkasjetall. Porebetonger fører dermed til en vesentlig reduksjon av energiforbruket og oppvarming av bygget.

Det finnes forskjellige porebetonger på markedet. Hovedsaklig har alle de samme viktigste egenskapene.
Ytong: Ytong porebetong er verdens største produsent av det miljøriktige byggematerialet AAC (Autoclaved Areted Concrete Blocks).Ytong består av blokker av porebetong som primært er laget av sand, vann og kalk. Ytong ble oppfunnet av en svensk arkitekt i 1929. Han ønsket å skape et byggemateriale som passet i det tøffe klimaet i Skandinavia og som hadde en høy belastningsevne og var lett å bearbeide. Ytong er kjent for stor styrke kombinert med lav vekt.
H+H: H+H porebetong er høytrykksherdet porebetong fremstilt av kvartsitt, kalk, sement, vann og luftporemiddel. Denne typen porebetong har evnen til å maganisere varme som gir et jevnt og behagelig inneklima. Blokkene er lette, men likevet massive. De er enkle å bygge og kan mures sammen med tynnfugematerial.
Silka porebetong består av kalksandsten og har en rekke byggtekniske og miljøvennlige fordeler. Silka produkter har meget gode lyd- og brannegenskaper og god stabilitet. 

HVORFOR MURHUS? 


Det er flere ulike fordeler med å bygge i mur som for mange kan være fremmed, men som for oss er selvsagte. Blandt disse finner vi god lydisolering, varmeisolering, fuktsikkerhet og brannsikkerhet. I tillegg er det rent visuelle fordeler. Vi vil her på denne siden vise disse fordelene i detalj.
 

Lydisolering:

Spesielt i urbane og trafikkerte strøk er det viktig med god lydisolasjon. Mur er et naturlig og kostnadseffektivt valg for å fjerne støy og skape et godt innemiljø og dermed sikre god søvn og trivsel.
God lavfrekvent isolering er ikke praktisk mulig uten tunge konstruksjonsmaterialer. For å oppnå en lydisolerende effekt må det enten brukes tunge, stive, tykke og massive konstruksoner eller utføres dobbeltkonstruksjoner. Her er materialene du finner i murhus ideelle.  


Varmeisolering:

Når temperaturen synker på vinterstid, holder mur og teglstein på varmen ved hjelp av sin gode varmekapasitet. Den samme effekten vil du få på varme sommerdager når muren holder på kulda. Slik kan betydelig energisparing oppnås ved riktig bruk av tunge materialer og konstruksjoner i bygg ved å redusere behovet for kjøpt energi.


Fuktsikkerhet:

Et stort omfang fuktskader i våtrom de siste årene har skapt behov for alternative materialer og løsninger. Mur-Senteret har derfor utarbeidet en anvisning for våtrom i mur og betong som ikke gir grobunn for sopp og råte. Anvisningen er spekket med beskrivelser og detaljer, og bør være en kjærkommen hjelp for dem som er opptatt av fuktsikkerhet.


Brannsikkerhet:

Mur og betong brenner ikke – slik hindrer mur også spredning av brann i tettbebyggelse. Evakueringstiden øker også, da mur og betong hemmer brannutviklingen. En annen viktig fordel er at yttervegger i mur eller betong også vanskeliggjør ildpåsettelse. I storbyene utgjør pyromanvirksomheten så mye som en tredjedel av brannårsakene.
Skulle skaden først skje, kan som regel mur og betongkonstruksjoner rehabiliteres etter en brann.
 

Form og farge:

Malte muroverflater kan stå like godt i mange år. En forutsetning for dette er å velge rett maling og holde direkte fukt vekk fra overflaten. Senere års bruk av acrylmaling har desverre ødelagt mange murhus – hus som mest sannsynlig har stått like fint siden de ble bygget, intill ukyndige malere har tatt feil malingsvalg. En murmaling må være diffusjonsåpen slik at innesperret fuktighet slipper ut. Eksempler på slik maling er silikatmalinger, kalkmalinger eller sementbaserte malinger.
 

Overflate:

Det finnes ikke grenser for overflater bygget I mur eller betong. Vi bygger alt fra bomberom til operahus og tar enhver utfordring innen utforming av hus.

 
Miljøveiviser:

Det er i senere tid blitt argumentert for bygging i tre av miljømessige årsaker, men kunnskapen om hva dette innebærer er begrenset. Det er foretatt en gjennomgang av flere slike studier hvor miljøbelastninger gjennom hele byggets livsløp er vurdert ved Chalmers Tekniska Högskola (CTH) –

Konklusjonen er helt entydig: Den totale miljøpåvirkning gjennom livsløpet er uavhengig av konstruksjonsmateriale. Bruksfasen er den som gir størst miljøpåvirkning.

Valg av energisystem, maling, tapet og gulvbelegg viser seg å ha langt større betydning enn valg av konstruksjonsmaterialer.