Passivhus

Lavenergi- og passivhus er fremtiden. Vi har opparbeidet oss god erfaring på området og er en seriøs aktør innen miljø og energieffektive bygg.


Sammenlignet med et vanlig hus har et passivhus et veldig lavt energinivå. Er boligen bygget etter passivhusstandard er det totale energibehovet ca 25% av energibehovet av en vanlig bolig. For å redusere energinivået tar man i bruk passive tiltak som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning.

Passivhusene må oppfylle fire krav:
Krav til beregnet netto, oppvarmingsbehov. Netto oppvarmingsbehov (romoppvarming) beregnes med klimadata for kommunen hvor boligen oppføres. Utgangspunktet for kravet er et oppvarmingsbehov på maksimalt 15 kWh/m2. Høyere oppvarmingsbehov tillates for oppvarmet bruksareal mindre enn 250 m2 og når årsmiddeltemperaturern er lavere enn 6,3oC ( tilsvarer ca Oslo-klima).
Minstekrav til varmetapstall (samlet varmetap fra bygget gjennom klimaskjermen (vegger, tak, gulv, vinduer og dører) og varmetap på grunn av luftlekkasjer og ventilasjon)
Minstekrav til bygningsdeler og komponenter
Krav til varmeforsyning. Beregnet mengde levert elektrisitet og fossilebrensel skal være mindre eller lik totalt netto energibehov fratrukket 50% av netto energibehov til tappevannsvarming.

Den største fordelen med å bygge passivhus er veldig lave strøm- og fyringsutgifter.
Å bygge et passivhus er litt dyrere enn et vanlig hus, men disse kostnadene sparer man gjennom bruk.