Visualisering

 

Dette vil gi deg et bedre inntrykk av hvordan ditt bygg vil se ut ved ferdigstillelse og det vil være enklere å ta beslutninger ved valg av materialer eller lignende.

Soverom
Stue1
Stue2
Takterrasse
Terrassetak
Tvstue
Tvstue2
Ute
Ute2
Ute3
Ute4
Ute5