Våre tjenester

Correct Bygg er en veletablert totalentreprenør og eiendomsutvikler som spesialiserer seg på oppføring og totalrehabilitering av boliger og næringseiendom med teknisk krevende løsninger.

Salgsmøtet

I salgsmøte ønsker vi å sikre at alle oppgaver med prosjektet er godt kjent og at detaljer som ikke nødvendigvis er spesifisert blir diskutert. Med vår erfaring trygger vi din økonomi i prosjektet ved å stille spørsmål til forhold det ikke faller naturlig at våre kunder har kjennskap til. Vi går også overordnet igjennom prosjektet i forhold til detaljer og budsjett. Vi utarbeider en NS - kontrakt, ideell for deres prosjekt. Signering skjer ved oppmøte eller digitalt.

Førprosjektering

Et vellykket prosjekt begynner alltid med et godt grunnlag med tegninger av planutførelse, material og tekniske beskrivelser. Sammen med dere skaper deres utvalgte arkitekt boligen ut ifra deres ønsker og behov. Når tegningsgrunnlaget er komplett kan vi begynne planleggingen for oppføring av drømmeboligen deres sammen med våre ingeniører og underentreprenører.

Make A Visit Appointment - Homefy X Webflow Template

Fremdrift

Vi setter alltid opp et oppstartsmøte for å gjennomgå byggemetode, materialvalg og fremdriftsplan så snart førprosjekteringen er fullført. Hos oss blir dere også kjent med våre underentreprenører da vi inkluderer dere i planleggingsfasen med elektriker og rørlegger for å produsere tekniske tegninger slik at deres ønsker blir godt ivaretatt.

Oppfølging

Alle kunder har forskjellige ønsker og behov for oppfølging. Det viktigste vi kan gjøre er å påse at dere blir godt ivaretatt. Vi gjennomfører hyppige befaringer på byggeplass, møter på vårt kontor eller teams møter ved behov. I tillegg til å påse at alle planer blir fulgt og riktige produkter blir benyttet.

Ferdigstillelse

Når vi nærmer oss ferdigstillelse gjennomfører vi alltid en tidlig-befaring. Dette bidrar til å minske feil og mangler ved endelig overlevering. Ved endelig overlevering gjennomgår vi prosjektet, fører protokoll og overleverer FDV og annen nødvendig dokumentasjon. Vi gjennomfører også opplæring i bruken av produkter om det er ønskelig. Etter overlevering forstår vi viktigheten av å være tilgjengelig. Selv om prosjektet er ferdig stiller vi høye krav til tilgjengelighet.

Over A Thousand Clients - Homefy X Webflow Template