Næringsbygg

Rehabilitering av næringslokaler

Vi har god erfaring med rehabilitering og omgjøring av næringslokaler. Viktigheten av god planlegging kan aldri undervurderes på noe prosjekt. Ved rehabilitering av næringslokaler har man ofte korte frister. Feil, eller mangel på kontroll, kan derfor få store konsekvenser for kunden. Vi har et solid team med prosjektledere som styrer alt fra elektrikere, rørleggere, ventilasjon og snekkerarbeider mf. Dette gjerne i samarbeid med kundens arkitekt og prosjektleder eller byggets eier.

Ta kontakt med oss, så kan vi se på hvordan vi kan bidra med å realisere ditt fremtidige hjem.

Thank you
Thanks for reaching out. We will get back to you soon.
Oops! Something went wrong while submitting the form.